02-714-2116    Bangkok
02-043-2612 Nonthaburi
support@ayasan-driver.com
ID: @ayasan ID: ayasan-service
 


ทำไมคุณต้องใช้บริการของเรา?
     เพราะเราเข้าใจว่าการค้นหาที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณลูกค้านั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ทางบริษัทฯ เราซึ่งเปรียบเสมือนคนกลางที่อำนวยความสะดวกให้กับคุณทุกขั้นตอนจนกว่าคุณจะได้พนักงานที่คุณถูกใจ เราดูแลคุณเป็นอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังใช้บริการของเรา

 

คุณสามารถสัมภาษณ์พนักงานขับรถได้ที่ใหนบ้าง?
     โดยปกติ พนักงานของบริษัท ฯ จะนำพนักงานขับรถที่คุณต้องการสัมภาษณ์ ที่บ้านหรือที่ทำงานของคุณลูกค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะพนักงานขับรถจะต้องดุรถและสภาพรถด้วยว่าเขาสามารถขับได้หรือเปล่า เพราะเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในอาชีพพนักขับรถ


คุณมีบริการเปลี่ยนพนักงานขับรถให้กับลูกค้าหรือไม่?
     มี ทางบริษัทฯ มีประรับประกันเปลี่ยนพนักงานขับรถให้ 3 คนภายใน 3 เดือนแรก ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องได้รับการสัมภาษณ์โดยตรงกับลูกค้า ซึ่งก่อนที่คุณจะเปลี่ยนพนักงานรบกวนลูกค้าต้องแจ้งเราล่วงหน้า 1 อาทิตย์ เพราะเราจะได้มีเวลาคัดพนักงานคนใหม่

 

คุณมีสัญญาให้หรือไม่?
     ทางบริษัทฯเรามีสัญญาระหว่างลูกค้าและพนักงานขับรถเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย คือ ลูกค้าและพนักงานขับรถ Download Contract


คุณรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นกับลูกค้าหรือทรัพย์สินหรือไม่?
     ทางบริษัทฯ เราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นในส่วนของชีวิตและทรัพย์สิน ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย


มีการกระทำใดบ้างที่พนักงานขับรถไม่สามารถกระทำได้ในเวลาหรือระหว่างปฏิบัติหน้าที่?
     ในกรณีที่คุณพบว่าพนักงานขับรถกระทำการดังต่อไปนี้ เช่น ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮลล์ และเสพยาเสพย์ติด ถือว่าผิดกฏระเบียบสามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้เลยทันโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

Untitled Document
 
 
สนใจพนักงานขับรถ ติดต่อ
 
เบอร์โทรAyasan
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2012 Ayasan-Driver.com